17 Ekim 2012 Çarşamba

Delikli Taş İşareti


 Delikli taşlar bazen define bazende mezar anlamı taşır,  büyük kayaya yapılan delikler ile küçük taşlara yapılan delikler ile birbirine karıştırılmamalıdır,  büyük kayaya yapılan  delikler  özellikle ermeni  mezarlık alanlarında görülür,  büyük delikten baktığınızda dikili taş  vardır  hemen önü mezardır.  küçük  ve özellikle işlenmiş kayalara yapılan delikler    mear deyil  çoğunlukla  define işaretidir. bulunduğunuz  bölgeden aşağı doğru inilmesi  gereken mesafeden bahseder.  deliğin hangi  tarafından bakmanız  gerektiğini  bu şekilde anlayabiliriz.
Yine delikli taş:    hakim tepede olur,   delikli taş  dikdörtgense   mutlaka eşkiya işaretidir,  deliğe baktığınızda aşağı  taraftaki sergen kayalıklar önemli  noktalardır, sergen kayalıklar yoksa  yine     bölgeye  göre  belirgin  taşlar  vardır orada 2. işaret  aranmalıdır.
Başka bir görüş: delikli taş  eşkiyalar tarafından kullanılmış işaretlerdir,  bulduğunuz delikli taş  eşkiya işaretiyse  yakınlarda mutlaka    civcivli  tavuk  vardır, bölge eşkiya biölgesidir.

Kılıç İşareti


1-Kılıcın boyu kısa ise yakın mesafe araştırılır. Eğer kılıcın boyu uzun ise daha uzak mesafe araştırılır. 
2- Bazen mezar işareti olup, bazende yardımcı işaret konumundadır.
3-Genellikle savaşçı erkek kişiyi simgeler. Mezar işaretidir. Kahramanlığı ve yiğitliği anlatmak için kullanılır. Ancak medeniyetler yönetim bazında el değiştirdikçe eski kalıntıları ortadan kaldırmaya yöneldikleri için birçok kılıç işareti harap olabilmiştir. Mezar bulunsa bile içinden önemli bir şeyin çıkacağı garanti değildir. Bu arada haç işaretleri ile kılıç şeklini kesinlikle birbirinden ayırmamız gerekir. Kılıcın tutacak yeri (kabza) ölçülür. Kılıcın tersi istikametinde adımlama yapılır. Her cm yi 68-72 cm ile çarpıp ilerlemeliyiz.
4-Kabza (tutulan yer) hariç kılıç cm olarak ölçülür. Ölçüm sonucu 78 ile çarpılır. Çıkan sonuç kadar adım kılıcın ucuna doğru adımlanır.

Nal İşareti

Nal işareti   bazende omega işareti görvi üstlenir,  kesin define işaretidir, eşkiyalar tarafındanda  kullanılmış  önemli  işaretler  arasındadır.
Nal işareti antik dönem insanları tarafından    kullanılsada en çok Ermeni halkı tarafından kullanılan bir işarettir. Ermeniler bu işareti kullanırke kesinlikle işaretin hemen yanına defineyi gömmemişlerdir.
- Nal atın ayağına çakılan bir materyal olduğundan atın geçtiği güzergahta bir mühür anlamı taşır. Nal işaretinden en az iki adet bulunmalıdır.
- Nal şekli Yunan Alfabesinde Omega adlı harfi çağrıştırdığı gibi birçok simyacı tarafından altın simgesi olarak kullanılagelmiştir. Bundan dolayınallarda çivi de aramak ve nalları omega veya mağara girişi işareti ilekarıştırmamak gerekir.
- Nal işareti ile Ay’ı da karıştırmamaklazım. Gerçek nal sembolünde küçük bir nal işareti daha aranmalı vebulunduktan sonra yakın çevresinde dar bir mağara girişi aranmalıdır.Büyük bir ihtimalle define bu mağarada gizlidir. Ancak küçük nalın açıkağzı yönünde girişin aranması kolaylık sağlayabilir.
diye biliniyor.
Başka bir  görüş
Bu işaret de çok ender bulunan bir işarettir. Öncelikle özerinde çivi olup olmadığına dikkat edilir. Çivi  varsa çoğunlukla  6 çivili yada 12 çivili olurlar. Buradaki çivilerin her biri o hazinenin miktarını belirtmektedir. Örneğin 6 çivili nal 60 kilogram hazineyi ifade eder. Anlamı ise; bu işaret iki kısımdan oluşur. Büyük at nalı ve küçük tay ayağı. Büyük at nalı işaretinin 10 metre çevresinde bir taşın üzerinde tay ayağının resmi mutlaka olmalı. Tay ayağını bulduktan sonra işaretin bulunduğu kayanın altını kazınız. Yaklaşık 80 cm de bu işaretin hazinesine ulaşırsınız. Hepsi altın paradır. Bir de büyük nalın bulunduğu kaya ya müjde dediğimiz birkaç tane altın para konulur. Bunun yeri de büyük at nalın işaretinin tam ortasıdır. Zaten orada küçük bir kabartma vardır.

Balta İşareti

Eşkiya ve ermenilerinde kullandığı az rastlanır işaretlerdendir. Balta işaretinde dikkat edilmesi gereken baltanın ucunun arka tarafının yapılıp yapılmadığıdır. Eğer arka uç yapılmış ise iki uç karşılaştırılmalı ve farklı olan yönde eski tarihi ağaçlara dikkat edilmesini öneriyoruz.
Tamalayıcı işaret büyük olasılıkla ağaç olacaktır.
 Ağaçların olmadığı yerde matematik hesabıda kullanabiliriz. Baltanın boyu ölçülerek yön veren istikamette metreye çevrilerek, sayının katlarını kullanarak arazinin konumu dikkatlice incelenmelidir.
Bunun haricinde balta işaretleri insan veya farklı figürlerle birlikte kullanılmış ise, yine yunan mitolojisine göre (Centaur’ları) bedenlerinin üst kısmı insan, alt bölümü at şeklinde olan yaratıkları ifade edebilmektedir. Sit alanı içine girecek uygarlıklara ait bölge olabilir. Bölgeyi müzeye bildirmeniz defineci olarak doğru bir davranış olacaktır.

15 Ekim 2012 Pazartesi

Kadın İşareti


Bir resim topluluğu içinde bulunan çıplak kadın resmi kesin definedir. Dikkat edilecek unsurlar, kadının baktığı yer ile ellerinin şeklidir duruşudur. Kraliçe yada statüsü yüksek bayanın mezarıdır, takıları ayrı bir oda içinde bulunabilir mezar bulunduktan sonra takılar yoksa mutlaka mezar odasının yan duvarları iyice kontrol edilmeli.
Bazı yorumlarda hamile kadının göbeğinden kırın derler. Sakın bu işlemi yapmayın. Çünkü yanlıştır. İşaret yönlerini ve de definenin yerini belirsiz hale getirirsiniz. Böyle bir hata yapmayınız. Anlamı şudur;  Kadının baktığı yerde, bir çocuğun doğumunda ölümüne kadar yetecek kadar define vardır. Kadının baktığı yön çok önemlidir. Kadının baktığı yönde işaretli kaya, tümsek ya da çukur gibi bir şeyler ara.
         Resim ve figürler arasında veya tek başına çıplak kadın resmi ve bir yılanın kadının belinden başlayıp omuz başına çıkması veya hareket edip omuz başında başının olması bu bölgede çok önemli bir kral veya kraliçe mezarları olduğunu simgeler. Bu figürler diğer figürlerle tamamlanıp mezarın yönünü veya yerini işaret eder. Elinde bir meşale bulunması ihtimali de vardır. Bu durumda ikinci işaretin mağara benzeri yerlerde aranması önerilir. Defineyi kadının bulunduğu yerde aramamak lazımdır.
Başka bir görüşe göre eski dönemlerde savaşlardan dönen kahramanların gittiği genelevleri göstermektedir. Genelde tepelerde uçurumlara yakın olurlar. Yanında ok işaretleri varsa önemsenmelidir. Çok özenli yapılmışsa önemli bir bayanın mezarıdır. Özentisiz yapılmışsa bir kölenin mezarıdır.

Çekiç İşareti


Bu işaret taş oymacılığı ile uğraşanların el aletlerini simgeler. Genellikle döv, vur, kır anlamına gelir. Bazen bu işaret için kırılacak bir işaret denilse de sakın bunlara inanmayınız ve  işareti yok etmeyiniz. Siz defineyi bulamazsanız dahi mutlaka bir başkası gelip bulacaktır. Bu nedenle nişaneleri yok etmekten kaçınınız. Bencilliğe kapılmayınız. Çekicin sap kısmını ölçünüz ve aynı istikamete doğru adımla 1 santim bir adım, bir adım ise 72 ya da 78 cm.ye  isabet eder. Buna göre ölçümünüzü yapınız.
Bir sanatkara ait bir gömüyü işaret ediyor olabilir. Çevresinde araştırma yapılması gerekir.

Çarık İşareti


Birinci Görüş:

Çarık veya   ayakkabı şekli. Ayak uçunun baktığı yönde 10 – 20 metre kare  kadar  bir alan içinde ikinci bir işaret daha aranır. Eğer yoksa çarığın bulunduğu kayanın altında ucun baktığı yönde  çalışınız.

İkinci Görüş:
Bilindiği gibi eskiden ayakkabıya çarık denilirdi. Bazen ayakkabılı ayak olarak da tabir edilir. Yani beş parmak belli değildir. Hazinesi işaretin bulunduğu kayanın altındadır. Kayanın 60 cm. önünü kırınız. Genellikle definesi vardır. Ancak boş olma ihtimali de vardır.

Çapa İşareti


Erken Hristiyanlık dönemine ait bir sembol olup İsa'ya inananların kullandığı gizli bir işarettir. Yer altındaki ibadethaneleri simgeler. Daha sonraki dönemlerde mezar işareti olarak kullanılmıştır. Bazen haç-hilal olarak adlandırıldığı da olur. Yani özetle saklanmışlığı ifade eder.

Binek Taşı İşareti


Binek taşına binilir. Karşısına Bakılır. Burada ikinci işaret aranır. İşaretin karşı tarafında mezar bulunma ihtimali vardır. İşaterin sabit bir yerde olması önemlidir.

Baklava İşareti


Baklava Dilimi şekli  bir Bayan  Mezarına işarettir.  Çevresinde  özenti ile  bir  araştırma  yapmakta fayda var. Roma dönemine ait bir işaret olabilir. Her zaman mezar anlamına da gelmeyebilir. Hristiyan toplumlarda sıkça kullanılmış olup duvar süsleme amaçlı da kullanılmış olabilir.

14 Ekim 2012 Pazar

Koç İşareti


1-Romalılara ait bir işarettir. Kabartma olması şarttır. Koçun yanında 43 adet basamak varsa koçun baktığı yönde üç yığma bulunmalı bu yığmalardan birinin dolu olduğu söylenir. Araştırmaya değişik yapıda olan yığma ile başlanmalıdır. Eğer değişik yapıda olan tespit edilemiyorsa ilk önce ortadaki yığmadan başlanmalıdır. Bilindiği gibi ortadan başlamak kaybedilecek zamanı azaltacaktır.2-Özellikle ve öncelikle bir erkek sembolüdür. Önderliği ve gücü simgeler. Birçok sistemde ve kültürde kullanılan bu popüler işaret aynı zamanda azmi ve itibarı da simgeler. Sağlığında lider ve reis konumunda yaşamış olan erkek kişilerin mezar yakınlarında veya mezar stellerinde çok sık görülebilmektedir.
3-Statüsü yüksek bir kadının mezarıdır. Çok ciddi bir araştırmayı gerektirir.
4-Koç Kafası işareti kayadan size bakar olmalıdır. Bu işaretin bulunduğu kaya genelde sıra kayalardır. Koç Kafasına sırtınızı veriniz. Sağ tarafa doğru 15-20 metre gidiniz. Yeni bir kapalı mağara aramalısınız. Bu mağarayı bulmanız halinde çok miktarda ziynet eşyası buldunuz demektir.

Haç (İstavroz) İşaretleri


Haç (istavroz) lar uygarlıkların mezarlarını,mezarlık alanlarını ifade ettiği gibi, bu uygarlıklara ait ibadet yerlerinide ifade edebilir. Yabancı medeniyetlere ait haç ve istavrozlar çok farklı şekillerde yapılmıştır. Mezarı ifade ettiği için gömü anlamına gelmez. Fakat eşkiya,ermeni ve yahudilerin haç işaretleri ise kesinlikle gömüyü ifade etmektedir. İşaretin kısa veya uzun kolları istikametinde,bulunduğu yerde araştırma yapılması şarttır.

El İşareti


Eşkiya şunun bunun işareti denilse doğru değildir.Elin yapılım tarihi 957 yıllarıdır. O yıllarda AnadoluGrek kültürü hakimdi Eski yunanlara ait bir işarettir.El yemin içme işaretidir. Gömü yapanlar toplucayemin ettiklerini ifade eder. onlarca insan günlerceçalışarak yaptıkları bir gömüdür zor bir gömüdür.hakkında çeşitli yorumlar yapılmakta oda elinyanında bulunan muhtelif işaretlerdenkaynaklanmaktadır. Elin yanındaki işaretler sizeyön ve derinliği gösterir.Elin yanında bulunan işaretler çözümü verir.Bu elin yanında hac var ok var, ok yön verirkanatları ölçmek gerekir.kanalar farklı ise farklıolan tarafa fark kadar git eşitse 70 adım kadar geriyedoğru say , hac var mezar var o zaman kaya mezarıaramak gerekir. yada bu elin baktığı yönde tepeüstünde büyük bir tümülüs de olabilir. Gömüsü kolayalınacak bir Elin üstünde istavroz varsa gömü elinbulunduğu kayanın altındadır. Elin yanında hiç birişaret yoksa Elin 65 adım alt tarafında kaya mezarıara eğer varsa vazgeç.El boş bir arazide dikili bir kayada ise kapak var demektir.o zaman bu kayanın altında bir kapak taş aramak. 

El işareti Define işaretidir.bunlar kendi aralarında beşe ayrılırlar.
1- NORMAL SOL
2- NORMAL SAĞ
3- AÇIK SOL EL
4- AÇIK SAĞ EL
5- BAŞ PARMAK KOPUK EL
OLARAK AYRILIRLAR BUNLARIN ÇÖZÜMLERİ AYAĞINKİNDEN FARKLIDIR. NORMAL ELİ ANLATALIM BURDA NORMAL BİR EL YANİ SADECE İŞARET PARMAĞI İLE İŞARET EDEN ELDİR. BUNU ÇÖZÜMÜ İSE SOL ELİN 40 ADIM ( 40 MT ) ÖNÜDÜR. SAĞ ELİN ÇÖZÜMÜ İSE ŞÖYLEDİR 70 ADIM ( 70 MT ) ÖNÜDÜR. SIRA AÇIK ELLEREDE SOL AÇIK EL YANİ BAŞ PARMAĞI OLAN ELDİR. BUNU ÇÖZÜMÜ ŞÖYLEDİR SOL ELİN 19 ADIM ( 19 MT ) ÖNÜDÜR. SAĞ ELİN ÇÖZÜMÜ İSE ŞÖYLEDİR 21 ADIM ( 21 MTR ) ÖNÜDÜR. BURADA DA MEZAR YADA DELİKLİ BİR TAŞ VARDIR. SON OLARAK DA BAŞ PARMAĞI KOPUK EL BUNU ÇÖZÜMÜ KOPUK PARMAĞI BULMAKTIR BULDUKTAN SONRA HAZİNESİ ZATEN O TAŞIN ALTINDADIR.

Kaya üzerinde İNSAN ELİ figürü bulduğunuz zaman gereken ilk şey bu elin 5 parmağının da eksiksiz olduğunu saptamaktır. Tespit ettikten sonra elin parmaklarının herhangi birin de(genellikle işaret parmağı) tam parmağın üzerine bir nohut büyüklüğünde oyuk olması lazım gelir(Eğer bu oyuk yoksa hemen bizimle irtibata geçin yardımcı olalım) oyuk bulunan parmağın baktığı istikamette (en fazla 20 metreye kadar) düzgün yapılmış bir taş bulacaksınız.O taşı kaldırıp altını kazınız, 1 metre yada 1.5 metre de define sizleri bekliyor olacak.

*Bu işaretin bir tuzağı vardır.Tuzak dediğimiz de zehirli bir gaz yayar lütfen dikkatli olunuz..Fakat hedefe ulaştığınız zaman hemen hazineye el sürmeyiniz, bir müddet bekleyiniz..

Topal Ayı İşareti


Topal ayı:Eşkiya işareti olarak bilinmektedir. Aslında bu işaret net olarak çözülmemiştir. Aşağıda yazacaklarımız net yorumlar değildir.


1- Define mağaranın içindedir. Önce ayının topal olan ayağını bulunuz ayak yakınlarından mağara mahzen işareti arayınız. Tüm uzuvları varsa ayının bulunduğu kaya giriştir. Eksik uzuv varsa eksik uzuv aranmalıdır. Hedef kapalı mağaradır ve 50 mt. den uzak olamaz. Malzemesi içeride açıktadır. Uzuvlar eksikse ayının eksik uzvu aranmalıdır. Civarda 50 metrelik bir alanda mağara arayınız. Bulursanız zaten parayı da buldunuz demektir. Eğer ayı tam ise resmin olduğu kayada çalışmalısınız. Ayının baktığı yön de önemli. Mağarayı bulmanız yeterli olup hazinesi ise mağaranın duvarında kabartma olan taşların arasındadır. Topal ayının ayağını dereye yakın kayalık yerlerde arayın ayrıca karşı taraf ve hizalarına bakmanız tavsiye edilir.

2- Ayı pençesi orman muhafızı veya orman gözetleyici kavramlarıyla ilişkilendirilir. Bu motif cesurluğu, bilgeliği, gücü ve bereketi de simgeler. Bu pençe bulunduğunda çevrede topal bir ayı aramak gerektiği söylemi defineciler arasında sürekli konuluşagelen bir söylemdir.3- Çok değerli ve çok aranılan bir işarettir. Size bakan bir kayada ve normal ayı büyüklüğünde tasarlanmış olmalıdır. İki hazinesi olduğu söylenir. Birincisi eksik sağ ayağın bulunduğu kayanın altında. İkincisi ise yakınlarda 7-8 basamaklı bir merdiven varsa üzerinde ok işareti olan basamağın altında.
4-topal ayının 50 metre önünde kesik ayağı vardır.ayağın altında hediyesi vardır.baktığı yönde 30 ila 150 metre mesafede derenin karşısında 3 basamak merdiven vardır.topal ayının mahzeni burdadır.

Değirmen Taşı


 Taşın altı araştırılır,değirmen taşının ortasında ki deliğin uzunluğu ölçülür. Çıkan santim metre olarak hesaplanmış olabilir. Kazıya değirmen taşının bulunduğu yerden başlanmalıdır.Toprağın durumu size yön verecektir. Gömüyü simgeleyen değirmen taşları, toprak altında olup son nokta işarettir. Değirmen taşının olduğu yeri gösteren tamamlayıcı işareti çözmek bunun için çok önemlidir. Toprak üstünde olan değirmen taşları gömüyü ifade etmemektedir.

At Nalı


Bu işaret de çok ender bulunan bir işarettir. Üzerin de çivileri muhakkak olmalıdır. Genellikle 6 çivili yada 12 çivili olurlar. Buradaki çivilerin her biri o hazinenin miktarını belirtmektedir. Örneğin 6 çivili nal 60 kilogram hazineyi ifade eder. Anlamı ise; bu işaret iki kısımdan oluşur. Büyük at nalı ve küçük tay ayağı. Büyük at nalı işaretinin 10 metre çevresinde bir taşın üzerinde tay ayağının resmi mutlaka olmalı. Tay ayağını bulduktan sonra işaretin bulunduğu kayanın altını kazınız. Yaklaşık 80 cm de bu işaretin hazinesine ulaşırsınız. Hepsi altın paradır. Bir de büyük nalın bulunduğu kaya ya müjde dediğimiz birkaç tane altın para konulur. Bunun yeri de büyük at nalın işaretinin tam ortasıdır. Zaten orada küçük bir kabartma vardır.